Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych staje się coraz bardziej realne. Pomimo, że projekt jest jeszcze w fazie legislacyjnej jest bardzo prawdopodobne, że spółki komandytowe w 2021 r. będą zobligowane do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych – CIT.

Wstępnie zapowiadano wprowadzenie podatku dochodowego od osób prawnych – CIT dla spółek komandytowych od stycznia 2021 r., jednakże Minister Finansów Tadeusz Kościński poinformował o przesunięciu terminu obowiązywania CIT dla spółek komandytowych na maj 2021 r. Jak czytamy na profilu społecznościowym Linkedin – Jana Sarnowskiego – Wiceministra Finansów:

„Decyzję o tym czy uzyska status podatnika CIT z dniem 1 stycznia czy 1 maja 2021 r. podejmować będzie sama spółka komandytowa. Przepisy ustawy wejdą wprawdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., ale rozpoczęcie stosowania przepisów CIT będzie mogło nastąpić w odniesieniu do części spółek, które podejmą taką decyzję, dopiero od dnia 1 maja 2021 r. W konsekwencji, jeżeli spółka komandytowa zdecyduje o odroczeniu o cztery miesiące momentu uzyskania statusu podatnika, to będzie obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem 30 kwietnia 2021 r.”

 

To powoduje, że wielu przedsiębiorców prowadzących firmy w formie spółki komandytowej, a jest ich w Polsce ponad 40 tyś, zaczyna się zastanawiać – co dalej?

 

Czy dalej prowadzić spółkę komandytową i zaakceptować nowe realia – nowy podatek, a może „uciekać” z tej formy prawnej i dokonać jej zmiany poprzez przekształcenie spółki komandytowej?

Przekształcenie spółki komandytowej z pewnością należy ocenić jako dobry ruch, bowiem dzięki przekształceniu spółka, która powstanie zachowa dotychczasowy numer NIP i Regon, historię biznesową i finansową, pracowników a także w większości przypadków uzyskane koncesje czy pozwolenia.

Zastanawiając się nad przekształceniem spółki komandytowej, zasadniczo należy rozważyć dwie możliwości.

 

Przekształcenie spółki komandytowej w inną spółkę osobową np. w spółkę jawną, dzięki czemu spółka będzie mogła co do zasady pozostać na jednokrotnym opodatkowaniu kosztem jednak zwiększonej odpowiedzialności po stronie wspólników – tych którzy dotychczas byli komandytariuszami w spółce komandytowej.

W spółce jawnej bowiem wszyscy wspólnicy spółki odpowiadają za jej zobowiązania i to całym swoim majątkiem osobistym, subsydiarnie wobec spółki oraz solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Co oznacza, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiada co do zasady sama spółka jawna, jednakże w przypadku, gdy majątek spółki jawnej nie wystarcza na zaspokojenie wierzyciel, wierzyciele mają prawo sięgnąć po majątek wspólników spółki, czyli prowadzić egzekucję wierzytelności z majątku osobistego wspólników spółki jawnej. Zatem ta forma prawna nie będzie odpowiadać przedsiębiorcom, których biznes generuje duże ryzyko i decydując się na spółkę komandytową wybrali tę formę prawna właśnie z uwagi na możliwość zminimalizowania odpowiedzialności.

 

Alternatywą jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zyskując w ten sposób ograniczenie odpowiedzialności. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy spółki w ogóle nie odpowiadają za jej zobowiązania – odpowiada za nie wyłącznie spółka swoim majątkiem oraz członkowie zarządu pod pewnymi warunkami.

Jakie inne jeszcze argumenty przemawiają za przekształceniem spółki komandytowej w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością:

  • od nowego roku takie samo opodatkowanie spółek,
  • brak konieczności opłacania składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, gdy wspólników jest przynajmniej dwóch, więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ,
  • łatwiejsze pozyskiwanie kapitału zewnętrznego, na przykład poprzez przystąpienie do spółki nowego wspólnika, który wniesie do spółki wkład pozwalający finansować jej kolejne przedsięwzięcia.

 

A co w przypadku prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, czy przekształcenie nadal ma sens?

 

W odniesieniu do tego rodzaju spółek komandytowych, gdzie komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcenie jest jak najbardziej możliwe, lecz po jego przeprowadzeniu powstaną dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – co oznacza, że jedna najprawdopodobniej stanie się zbędna i trzeba będzie przeprowadzić proces jej likwidacji.

Mając na uwadze, że proces likwidacji jest długotrwały i dość kosztowny alternatywą jest połączenie spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W myśl art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może, jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Podmiotem przejmującym mienie obu spółek jest w takim przypadku spółka kapitałowa.

 

Wszystkie powyższe zmiany formy prawnej z prawnego punktu widzenia są jak najbardziej dopuszczalne i możliwe do przeprowadzenia, a dzięki nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych (KSH), która weszła w życie w marcu 2020 r. ich przeprowadzenie stało się mniej kosztowne i mniej czasochłonne.Decydując się w chwili obecnej na zmianę formy prawnej spółki jest duża szansa na to, że już na początku 2021 r. będziemy cieszyć się już nową formą prawną prowadzonej spółki dostosowaną do zmieniających się realiów.

 

Pojawia się zatem pytanie czy spieszyć się z przekształceniem czy też może warto poczekać na ostateczny kształt przepisów prawa?

 

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bowiem każda spółka komandytowa jest inna co powoduje, że ostateczna decyzja o tym czy już rozpoczynać proces przekształcenia zależeć będzie od konkretnych uwarunkowań prowadzonego biznesu. Z pewnością jednak warto już rozpocząć proces, który przybliży do podjęcia decyzji odnośnie tej materii, albowiem analizując informacje przekazywane ze strony Ministerstwa Finansów nic nie wskazuje na to, aby projekt ten miał nie wejść w życie. Niewiadomą jest tylko ostateczny kształt przepisów i termin ich wejścia w życie.

Od strony prawnej przed podjęciem tej ważnej decyzji warto wiedzieć, jak przebiega proces przekształcenia czy połączenia, a także jakie dokumenty spółka musi przygotować lub posiadać, aby proces ten mógł być możliwy do przeprowadzenia czy biegły rewident musi zbadać plan przekształcenia czy na koniec jakie są koszty takiego przedsięwzięcia i ile czasu ono potrwa.

 

Masz pytania odnośnie Twojej spółki, skontaktuj się ze mną!

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek, a także prawie reklamy i marketingu oraz prawie pracy.

 

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i chcesz się dowiedzieć, czy warto przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a może szukasz wsparcia adwokata, który poprowadzi cały proces za Ciebie – skontaktuj się ze mną!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

 

 

najnowsze wpisy