Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych wraz z nadchodzącym końcem roku 2020 r. staje się coraz bardziej bliższe i realne.

To powoduje, że wielu przedsiębiorców prowadzących firmy w formie spółki komandytowej, a jest ich w Polsce ponad 40 tyś, zaczyna się zastanawiać – co dalej?

Czy dalej prowadzić spółkę komandytową i zaakceptować nowe realia i nowy podatek, a może „uciekać” od tej formy prawnej i dokonać jej zmiany poprzez przekształcenie spółki komandytowej w inną spółkę, a może idąc jeszcze dalej połączyć spółkę komandytową z inną spółką?

 

Zastanawiając się nad przekształceniem spółki komandytowej, zasadniczo należy rozważyć trzy możliwości.

 

Przekształcenie spółki komandytowej w inną spółkę osobową np. w spółkę jawną, dzięki czemu spółka będzie mogła co do zasady pozostać na jednokrotnym opodatkowaniu kosztem jednak zwiększonej odpowiedzialności po stronie wspólników – tych którzy dotychczas byli komandytariuszami w spółce komandytowej.

W spółce jawnej wszyscy wspólnicy spółki odpowiadają bowiem za jej zobowiązania i to całym swoim majątkiem osobistym, subsydiarnie wobec spółki oraz solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Co oznacza, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiada co do zasady sama spółka jawna, jednakże w przypadku, gdy majątek spółki jawnej nie wystarcza na zaspokojenie wierzyciel, wierzyciele mają prawo sięgnąć po majątek wspólników spółki, czyli prowadzić egzekucję wierzytelności z majątku osobistego wspólników spółki jawnej.

Zatem ta forma prawna nie będzie odpowiadać przedsiębiorcom, których biznes generuje duże ryzyko i decydując się na spółkę komandytową wybrali tę formę prawną właśnie z uwagi na możliwość zminimalizowania odpowiedzialności.

 

Alternatywą jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub połączenie spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, dzięki czemu wspólnicy nie będą odpowiadać za zobowiązania powstałej spółki, a odpowiedzialność członków zarządu będzie ograniczona.

Za przekształceniem spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przemawiają ponadto np.:

  • brak konieczności opłacania składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, gdy wspólników w spółce jest przynajmniej dwóch, więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ,
  • łatwiejsze pozyskiwanie kapitału zewnętrznego, na przykład poprzez przystąpienie do spółki nowego wspólnika, który wniesie do spółki wkład pozwalający finansować jej kolejne przedsięwzięcia.

 

Trzecim możliwym rozwiązaniem jest połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką komandytową.W myśl art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może, jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

Podmiotem przejmującym mienie obu spółek jest w takim przypadku spółka kapitałowa – spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Za połączeniem spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością przemawiają ponadto np.:

  • uproszczenie struktury w przypadku prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej – z chwilą połączenia zamiast funkcjonujących dotychczas dwóch spółek pozostaje jedna, która będzie kontynuować dotychczasową działalność,
  • znaczna oszczędność kosztów związana z utrzymaniem dwóch spółek (np. odpadnie koszt wynajmu lokalu czy prowadzenia księgowości).

 

Każda z wyżej wymienionych zmian ma swoje wady i zalety. Podejmując decyzję o dokonaniu zmiany formy prawnej należy mieć na uwadze ponadto, że zmiana formy prawnej niesie ze sobą ryzyko, że organy skarbowe kwestionować jej dokonanie podnosząc, że została dokonana tylko w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), w przypadku, gdy chęć uzyskania przez wspólników korzystniejszego opodatkowania była głównym celem dokonanego przekształcenia czy połączenia spółek. Dlatego decydując się na dokonanie zmiany formy prawnej, należy bardzo szczegółowo rozważyć wszelkie konsekwencje dokonania takiej zmiany zarówno od strony prawnej, jak i podatkowej.

 

Masz pytania odnośnie Twojej spółki, skontaktuj się ze mną!

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek, a także prawie reklamy i marketingu oraz prawie pracy.

 

Chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy skontaktuj się ze mną!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

 

 

najnowsze wpisy