Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wydłużyła termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o trzy miesiące.

 

Na podstawie art. 52 ww. ustawy znowelizowano art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  Nowelizacja wydłużyła termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) z 6 do 9 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj. do 13 lipca 2020 r.

 

Przesunięcie terminu zgłoszeń do CRBR do dnia 13 lipca 2020 r. jest uzasadnione zdaniem państwa potrzebą nienakładania na przedsiębiorców dodatkowych obowiązków czy obciążeń w uwagi na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się polscy przedsiębiorcy w związku z epidemią COVID-19.

 

Ważne!

Zmiana terminu dotyczy tylko podmiotów, które zostały wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), czyli przed 13 października 2019 r., co oznacza że spółki zakładane po tej dacie muszą dokonywać rejestracji w CRBR w terminie 7 dni od dnia założenia spółki.

 

O tym czym jest ten rejestr, w jakim celu go powołano i kto jest owym beneficjentem rzeczywistym przeczytasz TUTAJ

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie reklamy i marketingu oraz prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek.

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy