Czy pomiędzy wpisaniem do rejestru spółki przekształconej a wykreśleniem spółki przekształcanej dochodzi do przerwy w prowadzonej działalności? – takie pytanie zadał mi klient w trakcie prowadzenia przeze mnie procesu przekształcenia jego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Z uwagi na fakt, że wpisów o tym czym jest i na czym polega przekształcenie spółki oraz kiedy warto się na nie zdecydować – nie pisałam dotychczas zbyt wiele, postanowiłam że w najbliższym czasie pojawi się na blogu więcej informacji na ten temat, aby przybliżyć moim czytelnikom tę materię.

 

Odpowiadając na powyższe pytanie, należy wskazać, że wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców KRS nie powoduje w tym przypadku powstania nowego podmiotu, a jedynie zmianę formy prawnej – spółka przekształcana (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz spółka przekształcona (spółka komandytowa) są jednym podmiotem, który zmienia tylko formę prowadzonej działalności.

 

Potwierdzenie powyższego znajdujemy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 06 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 92/10., gdzie czytamy, że:

  • z przepisów art. 551-676 KSH wynika, że przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową nie powoduje likwidacji jednego podmiotu i powstania nowego, a jedynie zmianę formy działalności.
  • w takim przypadku przekształcenie spółki nie powoduje likwidacji jednego podmiotu i powstania nowego, a jedynie zmianę formy działalności,
  • nie można zatem mówić o jakiejkolwiek przerwie w bycie podmiotu pomiędzy wpisem do rejestru spółki przekształconej a wykreśleniem spółki przekształcanej.
  • moment wykreślenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru przedsiębiorców KRS nie decyduje o momencie przekształcenia podmiotu,
  • wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma jedynie walor porządkowy, albowiem to od wpisu spółki przekształconej uzależniona jest kontynuacja działalności gospodarczej w innej formie prawnej.

 

Momentem przekształcenia jest zatem moment wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której działalność ma być kontynuowana w nowej formie prawnej i nie dochodzi tutaj do przerwy w prowadzeniu działalności.

 

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek, prawie reklamy i marketingu oraz prawie pracy.

 

Chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy skontaktuj się ze mną!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

 

najnowsze wpisy