Pozyskanie finansowania z Państwowego Funduszu Rozwoju S.A. (dalej: PFR) było dla wielu przedsiębiorców bardzo znaczącym wsparciem w prowadzonej działalności w dobie pandemii koronawirusa. Firmy, które mogłyby dotkliwie odczuć brak otrzymywanych z PFR środków, boją się zmian które mogłyby doprowadzić do ich utraty. Jedną z najczęstszych przyczyn tych obaw jest decyzja o reorganizacji przedsiębiorstwa.

Zatem czy przekształcenie, połączenie bądź podział spółki może doprowadzić do utraty finansowania z PFR?

PFR wyjaśnił, że przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy otrzymali subwencję finansową w ramach „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, dokonując reorganizacji nie muszą pytać PFR o zgodę na jej przeprowadzenie. Warunkiem jest, aby reorganizacja przedsiębiorstwa skutkowała „sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności”.

Sukcesja uniwersalna to sytuacja, gdy jedna spółka (przejmująca) wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki drugiej spółki (przejmowanej). W drugim scenariuszu w ogół praw i obowiązków łączących się spółek może wejść spółka, którą one same utworzyły.

Nowy podmiot ma obowiązek jednak poinformować PFR o przeprowadzonej reorganizacji, w szczególności jeśli w jej wyniku dojdzie do zmian podmiotowych, przede wszystkim gdy zmianie ulegnie firma pod którą działa przedsiębiorstwo, albo jej NIP.

 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku finansowania udzielanego w formie pożyczek płynnościowych i preferencyjnych w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Umowy te w ramach ww. Tarczy przewidują, że przed dokonaniem zmian w postaci:

  • przekształcenia,
  • połączenia lub
  • podziału,

przedsiębiorcy powinni jednak wystąpić o zgodę do PFR na przeprowadzenie takich procesów.

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek,  oraz prawie pracy.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy