Z dniem 1 stycznia 2021 r. jak co roku uległa zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi ona 2800 zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż w 2020 r.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrosła natomiast z dotychczasowych 17 zł do 18,30 zł brutto.

 

Czy w związku z tą zmianą należy aneksować umowy o pracę zawarte z pracownikami, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie za pracę?

 

Możliwe są dwa scenariusze w zależności od tego, jak w umowie o pracę zostało określone minimalne wynagrodzenie – kwotowo czy opisowo.

  • opisowo – nie ma konieczności zmiany umowy o pracę w zakresie minimalnego wynagrodzenia jeżeli pracownicy w umówię o pracę mają określone, że otrzymują minimalne wynagrodzenie, bez wskazania kwoty tego wynagrodzenia. W takim przypadku wystarczy poinformować pracownika, że jego wynagrodzenie od 1 stycznia 2021 r. ulega podwyższeniu i będzie wynosiło 2800 zł brutto,

 

  • kwotowo – tj. poprzez wskazanie konkretnej kwoty – taką umowę o pracę należy dostosować do nowej, obowiązującej na dany rok wysokości wynagrodzenia minimalnego. Warunki płacowe określone w umowach o pracę należy zmienić, sporządzając odpowiedni aneks do umowy lub – w razie braku zgody pracownika – w drodze tzw. wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek, a także prawie reklamy i marketingu oraz prawie pracy.

 

Chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy skontaktuj się ze mną!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy