Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 31 października tego roku spowodowała, że działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług na rzecz spółek polegająca m.in. na ich zakładaniu stała się działalnością regulowaną.

Oznacza to, że od tej daty jest działalnością, którą można wykonywać wyłącznie po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów. Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów prowadzi minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Prowadzący dotychczas taką działalność po dniu 31 października muszą dokonać wpisu do właściwego rejestru w terminie 6 miesięcy, w przeciwnym wypadku, mogą spotkać się z karą do 100 000 zł.

Co więcej, możliwość uzyskania wpisu do rejestru, a co za tym idzie świadczenia usług na rzecz spółek, jest zastrzeżona jedynie dla podmiotów spełniających warunki określone w ustawie, m.in.:

  1. niekaralność za danego typu przestępstwa,
  2. wiedza lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek.

W przypadku spółek świadczących takie usługi konieczne będzie także wykazanie się np. przez członków zarządów podmiotów świadczących takie usługi ukończonym szkoleniem lub kursem obejmującym prawne lub praktyczne zagadnienia związane z tą działalnością lub wykonywaniem przez co najmniej rok czynności z nią związanych.

Co najważniejsze dla przyszłych przedsiębiorców, którzy po nowelizacji mogą zostać postawieni przed zadaniem rejestracji #spółkizmiany i obostrzenia, o których mowa nie dotyczą osób posiadających odpowiednią wiedzę i kompetencje, a więc np. adwokatów.

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności w zakładaniu oraz przekształceniach i łączeniach spółek, a także prawie pracy.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy