Zgodnie z przepisami sprzed czasu epidemii, w przypadku, gdy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rok obrotowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym – to kończył się z dniem 31 grudnia 2019 r. i zwyczajne zgromadzenie wspólników musiałoby się odbyć najpóźniej dnia 30 czerwca 2020 r.

Jednakże rzeczywistość, która nastała w 2020 r. przyniosła wiele nowego. Tarcza antykryzysowa dała przedsiębiorcom m.in. dodatkowe – 3 miesiące na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. 

 

Przypominamy –  ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 przez zgromadzenie wspólników  to 30 września 2020 r

 

Zgodnie Kodeksem spółek handlowych – przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającego na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno być:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki,
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników,
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

 

Termin na zgłoszenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do KRS wynosi – 15 dni od odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników, na którym zostało zatwierdzone sprawozdania finansowe lecz nie może to nastąpić później niż  15 października 2020 r.

 

O tym jak zgłosić sprawozdanie finansowe do KRS wraz z pozostałym dokumentami pisałam TUTAJ.

 

Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w  prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek, a także prawie reklamy i marketingu oraz prawie pracy.

 

Chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy skontaktuj się ze mną!

tel. 730 222 081, e-mail: kancelaria@kancelariabil.pl

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy