Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim nie można wykonywać pracy zarobkowej, albowiem działanie takie może doprowadzić do utraty prawa do zasiłku chorobowego za okres obejmujący dane zwolnienie lekarskie, o tym przeczytasz tutaj.


Warto jednak wiedzieć, że to ograniczenie nie znajduje zastosowania w przypadku zasiłku macierzyńskiego.


Zatem czy można pracować w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego? Można, jednakże należy pamiętać o pewnych ograniczeniach, o których mowa poniżej.


Kobiety, dla których podstawą przyznania zasiłku macierzyńskiego, jest umowa o pracę, w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego nie mogą podjąć pracy u tego samego pracodawcy. Jest to możliwe dopiero w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego, jednak wyłącznie w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Ponadto, należy pamiętać, iż w takich przypadkach zasiłek macierzyński jest pomniejszany proporcjonalnie do części etatu, w jakim została zatrudniona kobieta.


Omówione powyżej ograniczenia odnośnie zatrudnienia w trakcie urlopu rodzicielskiego dotyczą sytuacji, w których kobieta podejmuje pracę u tego samego pracodawcy, który udzielił urlopu rodzicielskiego. W przypadku, gdyby kobieta chciała podjąć pracę w czasie trwania urlopu rodzicielskiego u innego pracodawcy, ale także na podstawie umowy o pracę, wspomniane obostrzenia nie będą miały zastosowania. Oznacza to, że kobieta może podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy u innego pracodawcy i nie spowoduje to obniżenia zasiłku macierzyńskiego.


Odmiennie prezentuje się sytuacja kobiet, dla których podstawą przyznania zasiłku macierzyńskiego także stanowi umowa o pracę, ale podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego podejmują się one pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych tj. umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Wówczas kobiety mogą wykonywać pracę zarobkową zarówno w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego i co ważne uzyskiwane wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych nie powoduje zmniejszenia wysokości ich zasiłku macierzyńskiego. W tym przypadku nie ma również znaczenia, czy kobieta zawarła umowę cywilnoprawną z pracodawcą, który udzielił jej urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, czy z zupełnie innym podmiotem.


Młodej mamie, dla której podstawę przyznania zasiłku macierzyńskiego stanowi umowa o pracę opłaca się zatem wykonywać dodatkową pracę podczas pobierania tego zasiłku, jednak bardziej opłacalne jest to dla niej świadczenie tej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej.


Wiele kobiet w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego dla których podstawą przyznania zasiłku macierzyńskiego jest umowa o pracę rozważa także kwestię, czy możliwe jest w tym okresie prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej bez utraty prawa do zasiłku. Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy o pracę nie grozi wstrzymaniem ani utratą zasiłku macierzyńskiego. Ponadto, kobiety, który chciałyby otworzyć działalność w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego jak najbardziej mogą to zrobić bez obaw utraty świadczenia.


Kobieta, która przed urodzeniem dziecka świadczyła pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej i jest to dla niej podstawa przyznania zasiłku macierzyńskiego, po urodzeniu dziecka może powrócić do wykonywania czynności zawodowych podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego i nie spowoduje to utraty ani obniżenia wysokości przyznanego jej zasiłku macierzyńskiego.


Kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą i z tego tytułu uzyskują zasiłek macierzyński, w trakcie jego pobierania również mogą kontynuować prowadzenie firmy i nie spowoduje to utraty zasiłku macierzyńskiego.


Młoda mamo, jeżeli chcesz to pracuj tylko pamiętaj o powyższych ograniczeniach!


Autor:

Barbara Bil, adwokat – doradza przedsiębiorcom jak prowadzić bezpieczne biznesy, specjalizuje się w prawie reklamy i marketingu oraz prawie gospodarczym tj. w prawie umów i obsłudze prawnej spółek, a w szczególności przekształceniach i łączeniach spółek.

 

Niniejsza informacja stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów i nie stanowi opinii ani porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Kancelarią.

najnowsze wpisy